CEMENT

Cement-worek

 

Oferujemy cement „luz” i workowany, importowany i krajowy.W ofercie posiadamy również beton towarowy.

Przedsiębiorstwo Biał-Rol oferuje cement, który charakteryzuje się trwałością, dogodnymi cenami oraz stabilnością parametrów i wysoką jakością.

Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę cementu …

Cement – to hydrauliczne spoiwo mineralne, zdobywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a po pewnym czasie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Stosowany jest do łączenia materiałów budowlanych. W zależności od składu klinkieru, algorytmu produkcji, cementy dzielą się na:

cement portlandzki,(CEM I)
cement portlandzki wieloskładnikowy, (CEM II)
cement hutniczy, (CEM III)
cement pucolanowy, (CEM IV)
cement wieloskładnikowy, (CEM V)

oraz cementy specjalne, np. cement kwasoodporny (otrzymywany z piasku kwarcowego z aktywną domieszką krzemionkową) – aktualnie nie aplikowany, cement wiertniczy, ekspansywny.

Z powodu na sposób i szybkość połączenia i hartowania wyróżnia się:

cement ekspansywny,
cement szybkotwardniejący,
cement tamponażowy.

Są dodatkowo inne spoiwa, które w swojej nazwie mają słowo cement:

cement anhydrytowy (nazywany cementem Keena), spoiwo powietrzne,
spoiwo magnezjowe nazywane cementem Sorela, spoiwo powietrzne,
cement romański, będący spoiwem hydraulicznym, opatentowany w 1796 roku przez Josepha Parkera, wytwarzany poprzez wypalenie margla obejmującego składniki ilaste, analogiczny do wapna hydraulicznego (które powstaje poprzez wypalenie mieszaniny kredy i gliny).