NAWOZY SZTUCZNE

growmore fertiliser in a heap on a white background

 

Nawozy mineralne – potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub fabrykowane chemicznie, wzbogacające glebę w zawartość mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające budowę gleby lub zastępujące jej kwasowość.

Do najważniejszych składników nawozów należą: azot (N), fosfor (P), potas (K) („nawozy NPK”).

Negatywny wpływ na środowisko

Aplikowanie nawozów mineralnych w rolnictwie rośnie. Ich nadmiar działa szkodliwie na glebę i systemy w niej żyjące. Właśnie spływy z przenawożonych pól zawierają duże ilości związków mineralnych, głównie azotu i fosforu. Spływy te oraz ścieki obficie ubogacają wody w substancje pokarmowe, tym samym powodując użyźnianie zbiorników wodnych, co prowadzi do silnego rozwoju roślin wodnych, przede wszystkim glonów, wywołując ich zakwity. Masowo występujące glony ulegają rozkładowi zużywając tlen zawarty w wodzie. W konsekwencji tego zjawiska przebiega wymieranie organizmów. Poza tym woda nie nadaje się do celów użytkowych.

Zalecane bezpieczne dawki przez producentów zależą od rodzaju gleby i tak1:

najniższa dawka przeznaczona jest do gleb piaszczystych. Zbyt duża dawka może spowodować niepoprawne funkcjonowanie korzeni roślin a także obumarcie mikroorganizmów. Dawka najwyższa przeznaczona jest do gliniastych gleb.