NAWÓZ SALETRZAK

saletrzak

 

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego, wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Konsystencja nasypowa: 1,0 kg/dm3. Saletrzak/ Salmag® to mieszanka azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Nawóz zawiera 27,5% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,8% i 13,7% w formie saletrzanej. Zawiera także 3,5% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4% magnezu całkowitego (MgO).
Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak jako generalny nawóz azotowy, może być aplikowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Z względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, gdy po wysianiu jest połączony z glebą. Przy aplikowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność saletrzak można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Saletrzak zawiera możliwie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz błyskawicznie działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, interweniuje na dobre ukorzenienie roślin, dopomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Skład dwóch form – amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że saletrzak w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

Przechowywanie

Saletrzak jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Środki ostrożności

W wypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Poleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.