NAWÓZ POLIFOSKA

nawoz_polifoska_grajewo

 

Właściwości nawozu Polifoksa :

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,00 kg/dm3.
POLIFOSKA® 21 zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
Forma amidowa azotu przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Przebiegi te następują dość wolno, przeto azot jest udostępniany roślinom równomiernie. Utraty azotu z gleby są małe, bo nie ulega wymywaniu z gleby. Amonowa odmiana azotu, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu przez rośliny. Korzyścią tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siark. Duża kompozycja siarki siarczanowej, całkowicie rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i chroni je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu skutkuje dobre ukorzenienie i niezakłócony rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Używanie nawozu Polifoksa:

pod dowolne rośliny orne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe,
na użytkach zielonych
w uprawie warzyw
w sadownictwie.

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm.

Nawóz można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.

Zapraszamy do Grajewa w woj. podlaskim.

Zapewniamy transport!!!